Το Epsilon Financials αποτελεί ένα σύγχρονο και πρωτοποριακό εργαλείο για το Λογιστικό Γραφείο και όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.

Η χρήση του Epsilon Financials από τους πελάτες του Λογιστικού Γραφείου, εξοικονομεί χρόνο, αυτοματοποιεί πολλές καθημερινές διαδικασίες, βελτιώνει και εκσυγχρονίζει τις υπηρεσίες που παρέχει το Λογιστικό Γραφείο στους πελάτες του.

Μέσα από ένα ολοκληρωμένο σύστημα ειδοποιήσεων και οθονών, το Epsilon Financials προσφέρει ενιαία πληροφόρηση σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη μιας ενέργειας που ξεκινά από το Λογιστικό Γραφείο, αναδεικνύοντας με αυτό τον τρόπο τις εργασίες που κάνει για λογαριασμό του πελάτη του.

Για παράδειγμα, υποβολή εντύπου που πραγματοποιείται από το Λογιστικό Γραφείο δεν απαιτεί πλέον κάποια ενέργεια για την ενημέρωση του πελάτη. Ο πελάτης ενημερώνεται άμεσα τόσο για το έντυπο που υποβλήθηκε, όσο και την οφειλή που προέκυψε. Θα γνωρίζει το ακριβές ποσό που οφείλει, καθώς και την καταληκτική ημερομηνία πληρωμής, ώστε καμία προθεσμία να μην ξεφύγει από αμέλεια. Όλη η παραπάνω αυτοματοποιημένη διαδικασία προσφέρει ποιοτικότερη υποστήριξη και εξυπηρέτηση πελατών, ισχυροποιώντας ακόμη περισσότερο τη σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ Λογιστικού Γραφείου και πελάτη.

Το Epsilon Financials δεν αντικαθιστά την επικοινωνία και τις διαδικασίες ενημέρωσης που έχει το Λογιστικό Γραφείο με τους πελάτες του. Αντίθετα, τις εμπλουτίζει και τις συμπληρώνει με μία σύγχρονη 24/7 πλατφόρμα, αναδεικνύοντας με τον καλύτερο τρόπο τις υπηρεσίες που παρέχει ο σύγχρονος Λογιστής στους πελάτες του.

Κέρδισε χρόνο & βελτίωσε την εξυπηρέτηση των πελατών σου
με τα πλεονεκτήματα του Epsilon Financials

Σύντομα θα μπορείς να απολαμβάνεις επίσης:

Online 24/7 πρόσβαση στα δεδομένα όλου του πελατολογίου σου

Αυτόματη άντληση των Λογαριασμών των πελατών σου (Ρεύμα, Διόδια, Ύδρευση, Τηλεπικοινωνίες κλπ) με ταυτόχρονη δημιουργία Λογιστικής Εγγραφής/Άρθρου και επισύναψη ψηφιακού παραστατικού

Ανταλλαγή μηνυμάτων και αρχείων με τους πελάτες σου

Εύκολη και αυτοματοποιημένη επικοινωνία με άλλους λογιστές και λογιστήρια για την επίλυση περιπτώσεων απόκλισης/παράλειψης διαβίβασης στο myDATA

Συχνές Ερωτήσεις

επιστροφή στην αρχή